2021 - GABIJOS metai 

Click here to edit subtitle

BALTŲ MITOLOGIJOS REKREACINIS (PAŽINTINIS) TAKAS  (Baltų Mitologijos Parkas)

Parko misija:
Baltų Mitologijos Parkas  puoselėja senąsias baltų (aisčių) kultūros vertybes, ugdo pilietiškumą, prisideda prie valstybės kultūrinės veiklos, skatina baltų grupės tautų ir genčių (regionų) bendravimą.


Tikslas:

"Pažintinio tako" uždavinys - atskleisti Baltų (Aisčių) originalų pasaulio ir visatos sąrangos suvokimą per vaizdines (skulptūros) ir garsines (pasakojamąsias ir dainuojamąsias) formas. Remiantis naujausiais baltistikos mokslo mitologijos ir etninės kultūros tyrimais, parodyti, kad senoji Baltų religija nebuvo stabmeldiška, o jos pagrindas - vienas Dievas (monoteizmas), laiko tėkmėje apsuptas dievybių, įprasminančių žmogaus dvasinį ir praktinį gyvenimą, amžinąjį ryšį su Gamta. Siekiame tikslo parodyti senosios Baltų pasaulėžiūros atvirumą šiuolaikinėms bendražmogiškosioms Europos vertybėms. Tikimės kad lankytojai, ypatingai jaunimas, pažins savo protėvių papročių šviesiausias puses, o turistai iš kitų šalių sužinos apie Baltų (Aisčių) kraštų mitologiją.


Projektą remia Lietuvos Respublika, Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai: Europa investuoja į kaimo vietoves.

Europos Komisijos tinklalapis, skirtas EŽŪFKP

Baltų (Aisčių) etnologinės grupės mitologijos pažintinių takų sandara

Keliaudami pažintiniais takais parke galite ne tik susipažinti, pamatyti, bet ir pajusti Baltų (Aisčių) grupės tautų mitologinę pasaulėjautą, pasaulio ir kosmoso sąrangos mitologinį supratimą simboliniame ir kalendoriniame suvokime.

Pažintiniai takai išsidėstę piramidės formos miško teritorijoje. Parko takų išdėstymo topografija horizontalioje projekcijoje sukuria Verpstės pavidalą, kuris ženklina Pasaulio sąrangos, Pasaulio medžo, žmogaus Gyvenimo kelio, kosmoso modelio baltiškąjį suvokimą. Takų grupės sudaro erdves, atitinkančias Baltų dievybių panteono struktūrą:

A- Žemės (vaisingumo, derliaus, medžioklės, miško, oro, vandens, gyvūnų).

B- Motinų- Seniausių matriarchalinės Europos mitologemų (Latvių Mate).

C- Dangaus- Aukščiausiojo, pradžios ir pabaigos (Augstėjas Visagistis, Praamžius, Visadastis), šventyklų.

D- Namų dievybių.

E- Požemio (Vėlių, mitinių būtybių, santykio su blogiu, gyvybės ir mirties).

Verpstę apgaubia dievybių trejybė- Perkūnas- Ramovėje, Patrimpas- Žemės rate, Pykuolis- Požemio rate. Cenrinėje dalyje yra Kalendoriaus (Rėdos) ratas su Metų laikų takais.

Pradėję kelionę pažintiniais takais pro žygį globojančių dievybių Benčio ir Kelio dievo (Kelukio) skulptūras, kur sėkmę Jums lems sutiktas Vilkas, pateksite į tiesų Baltų Kryžiaus taką. Jūrų Bangpūtys pūs sėkmės vėją.

Išdžiūvusių Marių dugne vaikai galės palaipioti Laivo likučiuose. Takas nuves į ramybės ir šventimo vietą Ramovę, kur rasite Ugnies Aukurą. Tačiau žmogaus gyvenimo kelias dažniau būna painus, nepanašus į tiesų Gyvenimo medžio kamieną.

Norėdami susipažinti su visais Baltų dievais, lydėjusiais senovės Baltus (Aisčius) Gyvenimo kelyje nuo gimimo iki Dausų, pasukite į kairę Mėnulio taku. Pateksite į gyvenimo pradžią -Žemės ratą, ten sutiksite Patrimpą, globojantį Jūsų būtį laukuose ir vandenyse, karuose ir derliuje. Link Pavasario tako einančiame Medžioklės take yra dievybės, padedančios medžioti, bendrauti su mišku. Eidami Vaisingumo taku suprasite, kaip žmogaus maitintoja Žemė (Žemyna) su kitomis vaisingumo dievybėmis teikia gėrybes. O jų nesurinksite be darbo, todėl Derliaus take sutiksite dievybes, padedančias žemdirbiui išauginti gausų derlių ir jį sukaupti. Į šią sritį įeina Vasaros takas, kaip derliaus rinkimo pradžios laikas. Prieiname „Latvių Mate“ takus, kur yra seniausios Baltų dievybės- Motinos. Kasdieniai darbai ir pastangos išgyventi neužgožė siekio pagerbti esybes, teikiančias Dievo dovanas. Taip priartėsite prie Ramovės. Virš Ramovės pamatysite Dievo kalną, ant kurio Praamžius (Augstėjas, Visadastis) lydimas dangaus šviesulių Saulės ir Mėnulio saugo Dangų ir Žemę. Prie jų galite prieiti ir Saulės taku. Indraja, šventų vandenų Deivė nukreipia į Dangaus Ežerą. Dabar Ugnies taku galite grįžti į namų sritį, parnešti į namus Šventumą, Gabijos ugnies šilumą, derliaus Skalsą. Meilės take Milda suteiks meilės. Kad gyventumėte sveikai, padės Aušautas. Deja, Gyvenimo kelias ne amžinas. Vėlių take sutiksite Laumės viliones link Požemio rato, kur su maišu jūsų nuodėmių laukia Pykuolis (Patulas, Pikolas). Baisuokliukų Pokulų saugomas lieptas jungia Požemį su išėjimu. Ten turėsite pasisaugoti Yvulio, kuris kviečia taip nemėgstamą Giltinę. Sėkmingai praėjus Gyvenimo kelią, Mėnulio takas išves Jus prie išėjimo. Bet galite ir atgimti, grįždami į Dangų pro Šventyklą Ramovę.


Tekstas:  Dr. Voldemaras Reinikis, 2011.03 m., Kaunas


Šaltiniai:

R. Balsys, P. Dundulienė, M. Gimbutienė, L. Klimka, A. Patackas, P. Šmitas, V. Toporovas, Vydūnas, Wikipedia.