2023 - PERKŪNO metai 

Click here to edit subtitle

BALTŲ MITOLOGIJOS REKREACINIS (PAŽINTINIS) TAKAS  (Baltų Mitologijos Parkas)

Parko misija:
Baltų Mitologijos Parkas  puoselėja senąsias baltų (aisčių) kultūros vertybes, ugdo pilietiškumą, prisideda prie valstybės kultūrinės veiklos, skatina baltų grupės tautų ir genčių (regionų) bendravimą.


Tikslas:

"Pažintinio tako" uždavinys - atskleisti Baltų (Aisčių) originalų pasaulio ir visatos sąrangos suvokimą per vaizdines (skulptūros) ir garsines (pasakojamąsias ir dainuojamąsias) formas. Remiantis naujausiais baltistikos mokslo mitologijos ir etninės kultūros tyrimais, parodyti, kad senoji Baltų religija nebuvo stabmeldiška, o jos pagrindas - vienas Dievas (monoteizmas), laiko tėkmėje apsuptas dievybių, įprasminančių žmogaus dvasinį ir praktinį gyvenimą, amžinąjį ryšį su Gamta. Siekiame tikslo parodyti senosios Baltų pasaulėžiūros atvirumą šiuolaikinėms bendražmogiškosioms Europos vertybėms. Tikimės kad lankytojai, ypatingai jaunimas, pažins savo protėvių papročių šviesiausias puses, o turistai iš kitų šalių sužinos apie Baltų (Aisčių) kraštų mitologiją.


Projektą remia Lietuvos Respublika, Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai: Europa investuoja į kaimo vietoves.

Europos Komisijos tinklalapis, skirtas EŽŪFKP

 

©  Visos teisės saugomos 2011