2022 - RŪGUČIO metai 

Click here to edit subtitle

BALTŲ DIEVŲ METAI

Senosios mitologinės sistemos suteikia ypatingą prasmę skirtingiems žmogaus amžiaus laikotarpiams. Žmogaus gyvenimo tarpsnių virsmai atžymimi paprotinėmis apeigomis jau nuo pirmykščių kultūrų. Skirstymo į laikotarpius pagrindas yra prielaida, o gal labiau patyrimas, kad žmogaus vietą pasaulyje, tikslus, pareigas ir uždavinius nulemia žmogaus amžiaus laikotarpis. Natūralu, kad kūno ir psichikos struktūros gyvenimo eigoje kinta, tad ir asmens uždaviniai bei galimybės priklauso nuo jo amžiaus. Pavyzdžiui, Rigvedoje kalbama apie keturis gyvenimo tarpsnius - Ašrama - apimančius 21 - ierius metus. Jiems yra skirtingi priesakai - Dharma. Kitose sistemose gyvenimo tarpsniai skirstomi smulkiau- kas septynerius metus.   

Baltų mitologijoje iki šiol nebuvo aiškaus santykio tarp Baltų dievybių ir žmogaus gyvenimo laikotarpių. Kurios dievybės galėtų globoti kūdikį, jaunuolį ar kito amžiaus žmogų? Kuriuos metus globoja Baltų dievybės? Mintis, kaip susieti dievybes su žmogaus amžiaus laikotarpiu, kilo Baltų mitologijos parko kūrėjui ir vadovui Artūrui Reinikiui Lygiadienio šventėje 2015- ųjų metų rugsėjo mėn. 22 dieną.

Baltų Dievai, kurie galėtų globoti žogaus gyvenimo tarpsnius, yra nustatyti ontogenezės tyrimų šaltinių informaciją, biologinius ir sociologinius kriterijus, asmeninius patyrimus koreliuojant su Baltų dievybėms priskiriamomis globojimo sritimis.

Pasirinktas žmogaus gyvenimo 7- ių metų tarpsnis, dievybės globojamieji metai nustatyti pagal 12- os metų ciklą.

METAI        Globojanti Dievybė (LT, LV)

2016 m.       ŽEMYNA, ZEMES MĀTE

2017 m.       LAIMA            

2018 m.       PATRIMPAS, POTRIMPS     

2019 m.       MILDA

2020 m.       AUSTĖJA

2021 m.       GABIJA

2022 m.       RŪGUTIS

2023 m.       PERKŪNAS, PĒRKONS

2024 m.       SAULĖ, SAULE

2025 m.       AUŠAUTAS

2026 m.       VELIONA, VEĻU MĀTE

2027 m.       PRAAMŽIUS, DIEVS

 

ŽMOGAUS AMŽIŲ GLOBOJANTYS BALTŲ DIEVAI

0÷7              ŽEMYNA – nėštumo laikotarpis, gimimas, pirmieji daigai;

7÷14            LAIMA – pereinamasis amžius, audžiama likimo juosta;

14÷21           PATRIMPAS –jaunystė, nerūpestingas gyvenimas;

21÷28           MILDA – meilės ir savęs paieškų amžius, branda;

28÷35          AUSTĖJA – vestuvės, giminės pratęsimas;

35÷42          GABIJA – namų židinio puoselėjimas;

42÷49          RŪGUTIS –  derlingas, skalsus gyvenimas;

49÷56          PERKŪNAS –brandus, veiklus patyrusio žmogaus gyvenimas;  

56÷63          SAULĖ – Išsipildę siekiai, pasiekti tikslai, įgyvendintos    svajonės,  laimės jausmas, kaip ir Saulė, taip ir žmogus šiame amžiuje skleidžia šviesą ir šilumą, išmintį vaikams, anūkams,  artimiesiems;

63÷70          AUŠAUTAS - gyvenimo saulėlydžio pradžia, kūno senėjimas;

                   padidėjęs poreikis rūpintis sveikata;

70÷76          VELIONA – didėjantis atsiskyrimas, vienišumas, atitolimas nuo išorinių pasaulio reiškinių;

76÷83          PRAAMŽIUS – gyvenimo kelio apmąstymas, Dausų išmintis.

P.S. 83÷90…  PRAAMŽIAUS metai amžini…

© Paskelbta 2016.03.14. "Baltų mitologijos parkas", Artūras Reinikis, Voldemaras Reinikis.